Oglasna ploča

Dokumentacija

Upis u vrtić

Planom upisa djece u Dječji vrtić „Gumbek“ i mjerilima upisa određuje se način upisa djece u Dječji vrtić „Gumbek“, broj djece, prednost pri upisu u skladu s utvrđenim mjerilima te ostalo u svezi s upisom djece u Dječji vrtić „Gumbek“. 

d

Dokumentacija

Javni natječaji, akti te ostala dokumentacija

Ovdje možete preuzeti arhivu te aktualnu dokumentaciju

Javni natječaji

2024. GODINA

Natječaj za radno mjesto kineziolog-inja u Dječjem vrtiću Gumbek – 11.06.2024.

Natječaj za radno mjesto pomoćni radnik-ica za njegu skrb i pratnju u Dječjem vrtiću Gumbek – 11.06.2024.

Natječaj za radno mjesto spremač-ica u Dječjem vrtiću Gumbek – 11.06.2024.

Natječaj za radno mjesto spremač-ica u Dječjem vrtiću Gumbek – 23.02.2024.

Natječaj za radno mjesto odgojitelj-ica i dječjem vrtiću Gumbek – 02.01.2024.

 2023. GODINA

Natječaj za radno mjesto odgojitelj-ica u dječjem vrtiću Gumbek – 5.12.2023

Natječaj za radno mjesto odgojitelj-ica u dječjem vrtiću Gumbek – 09.11.2023

Natječaj za radno mjesto odgojitelj-ica u dječjem vrtiću Gumbek – 28.09.2023

Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj-ica u Dječjem vrtiću Gumbek – 28.09.2023.

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelji-ica – 28.08.2023.

Natječaj za radno mjesto zdravstveni/na voditelj/ica u Dječjem vrtiću Gumbek -24.07.2023.

Natječaj za radno mjesto pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Gumbek 24.07.2023.

Natječaj za radno mjesto  odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Gumbek 24.07.2023.

Natječaj za radno mjesto spremač-ica u dječjem vrtiću Gumbek

Natječaj za radno mjesto stručni-a suradnik-ica pedagog-ica u dječjem vrtiću Gumbek

2022. GODINA

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik-ica – pripravnik (kroz mjeru HZZ)

Natječaj za radno mjesto spremač-ica u Dječjem vtriću Gumbek- 16.05.2022.

Natječaj za radno mjesto pedagog pripravnik – 5.5.2022.

Natječaj za radno mjesto pomoćni kuhar, spremač

Natječaj za radno mjesto odgojiteljica u dječjem vrtiću Gumbek – 8.3.2022. godine

Natječaj za radno mjesto odgojiteljica u dječjem vrtiću Gumbek – 18.2.2022. godine

 

 

 2021. GODINA

Natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica pedagog/inja u dječjem vrtiću “Gumbek” 25.10.2021.

Natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica pedagog/inja u dječjem vrtiću “Gumbek”
Natječaj za radno mjesto kuhar/ica u dječjem vrtiću “Gumbek”
Natječaj za radno mjesto spremač/ica u dječjem vrtiću “Gumbek”
Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica u dječjem vrtiću “Gumbek”
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ravnateljice u dječjem vrtiću “Gumbek”
Odluka o ponavljanju natječaja – spremač-ica
Ponovljen natječaj za radno mjesto spremač-ica

Akti Upravnog vijeća

Odluke o zasnivanju radnog odnosa

Financijski izvještaji

Pravo na informiranje

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pročitajte više

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, Međunarodnim ugovorima i zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. I 85/15).
Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži:
Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
Ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Nazovite nas

Ravnatelj: 042 768 004
Pedagog: 042 768 031
Odgojitelji: 042 716 537

Pošaljite poruku

djecjivrticgumbek@gmail.com

01.

Dokumentacija i javni akti te javni natječaji koji su dostupni za pregled na ovim internetskim stranicama

02.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

03.

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama.

Skip to content