O nama

Misija i vizija

Dječji vrtić „Gumbek“ Beletinec osnovan je 19. kolovoza 2021. godine.
Vrtić ima 5 soba za boravak djece, 2 jasličke i 3 vrtićke, koje su opremljene materijalima prilagođenim djeci i zadovoljavaju njihove primarne i socio – emocionalne potrebe.

Prostori

Uz sobe dnevnog boravka u vrtiću je dostupna i velika dvorana koja omogućava pravilan i nesmetan tjelesni razvoj.
Uz unutrašnji prostor uređen je i veliki vanjski prostor koji se sastoji od terasa te prostora za igru s dječjim spravama i pomagalima. Omogućavanjem svakodnevnog boravka djece na zraku, po svim vremenskim prilikama, želimo poticati njihovu radoznalost, kreativnost i istraživanje.

Kurikulum

Kurikulum Dječjeg vrtića „Gumbek“ temelji se na humanističko – razvojnoj koncepciji koja promatra i doživljava dijete kao individuu sa svim svojim osobitostima i posebnostima, poštuje dostojanstvo djeteta, zadovoljava djetetove potrebe, zagovara njegova prava te osigurava unapređenje djetetova života u cjelini.

naš pristup

Kreiranje okruženja

U kreiranju kontekstualnih uvjeta vodimo brigu o poticajnoj prostorno – materijalnoj sredini, bogatstvu i raznovrsnosti materijala različite složenosti kako bi svako dijete moglo aktivno učiti vlastitim ritmom i načinom te maksimalno razviti svoje osobne potencijale.

Nazovite nas

042 716 537

Pošaljite poruku

djecjivrticgumbek@gmail.com

01.

Socijalni kontekst dobno mješovite odgojno – obrazovne skupine podržava suradničko učenje i omogućava međuvršnjačku razmjenu iskustava i doživljaja.

02.

Misija – želimo da Vrtić bude velika dječja kuća u kojoj će svako dijete pronaći svoje mjesto i zadovoljiti potrebe za sigurnošću, radoznalošću, igrom te se razvijati u skladu sa svojim potrebama

03.

Vizija – Vrtić neka bude mjesto zajedničkog učenja, poštivanja različitosti te poticanja rasta i razvoja svakog pojedinca

Programi

REDOVITI PROGRAM

Redoviti program provodimo za djecu od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
Redoviti program provodi se u vremenu od 5:30 sati do 16:30 sati, a dolazak djeteta u vrtić, kao i odlazak, može svaki roditelj prilagoditi svojim poslovnim i obiteljskim potrebama.

PROGRAM PREDŠKOLE

Uz redoviti program provodimo i program predškole koji je namijenjen djeci godinu dana prije polaska u osnovnu školu.
Program predškole integriran je u redovni 10-satni program i provodi se uz dodatne materijale koje na početku pedagoške godine biraju odgajatelj grupe i pedagog.

RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

Želimo djeci omogućiti rano upoznavanje stranog jezika. Kako bismo to mogli postići, važno je da se ono temelji na učenju o stvarima koje djecu zanimaju.
Djeca predškolske dobi najbolje usvajaju i pamte kroz iskustveno učenje u stvarnim životnim situacijama pa se i program engleskog jezika provodi situacijski kroz igru i na temelju trenutnog dječjeg interesa.

Dječji vrtić “Gumbek”
Beletinec, Ul. Stjepana Radića 77
OIB: 39484140118
MBS:070186315

Ravnateljica:
Dijana Ptiček

Kontakt telefon
Ravnatelj: 042 768 004
Pedagog: 042 768 031
Odgojitelji: 042 716 537

Skip to content